top of page
WorkBoatMässan2023.tif

Frågeformulär
Work Boat Mässan 2023

Stort tack för er medverkan på den andra upplagan av Work Boat Mässan! Dina svar är viktiga för att utvärdera årets mässa. Skalan är 1 till 5 där 5 är bäst. 0 ingen åsikt. 

Vad är ditt/ert totala intryck av Work Boat Mässan 2023?
Hur upplevde du mässarrangören Team Marins bemötande under mässan?
Hur upplevde du Team Marins servicenivå under mässan?
Hur nöjd är du med din/er placering (båt och/eller monteryta) inom mässområdet?
Hur upplevde du/ni möteslokalen för seminarierna?
Hur upplevde du/ni kvalitén på seminarierna?
Hur upplevde du/ni servicen i matserveringen?
Vilken kvalitet höll utställarmaten i serveringen?
Hur upplevde du minglet med trubadur som arrangerades på torsdagen från kl. 18.00?
Hur upplevde du minglet med trubadur som arrangerades på fredagen från kl. 18.00?
Hur upplevde du/ni marknadsföringen (Facebook, LinkedIn, Nyhetsbrev, Skärgårdsradion) av Work Boat Mässan 2023 innan start?
Hur upplevde du hemsidan workboatmassan.se innan mässan?
Hur upplevde du Skärgårdsradions närvaro på mässan?
Hur upplevde du intervjuerna som Tom Bertling och Team Marin genomförde under mässan?
Hur upplevde du/ni KSSS Djurgårdshamn som plats för Work Boat Mässan?
Var 14–16 september en bra tid på året att genomföra Work Boat Mässan 2023?
Är det bättre att genomföra Work Boat Mässan under april, maj eller juni
Var torsdag-lördag bra dagar för att genomföra Work Boat Mässan?
Är torsdag-fredag ett bättre alternativ för att genomföra Work Boat Mässan?
Var det rätt publik/besökare på Work Boat Mässan?
Kommer du att rekommendera Work Boat Mässan till samarbetspartners och andra företag?
Kommer du delta i Work Boat Mässan igen?

Stort tack för din medverkan!

bottom of page