top of page
Workboatmassan_2023.jpg

Frågeformulär
Work Boat Mässan 2022

Stort tack för er medverkan på den första upplagan av Work Boat Mässan! Dina svar är viktiga för att utvärdera årets mässa och för utveckla Work Boat Mässan inför 2023. Skalan är 1 till 5 där 5 är bäst. 0 ingen åsikt. 

Vad är ditt/ert totala intryck av Work Boat Mässan 2022?
Hur upplevde du mässarrangören Team Marins bemötande under mässan?
Hur upplevde du Team Marins servicenivå under mässan?
Hur nöjd är du med din/er placering (båt och/eller tält) inom mässområdet?
Hur upplevde du/ni möteslokalen för seminarierna?
Hur upplevde du/ni kvalitén på seminarierna?
Hur upplevde du/ni servicen i serveringen på pråmen?
Vilken kvalitet höll utställarmaten i serveringen på pråmen?
Hur upplevde du branschminglet som arrangerades på torsdagen mellan kl. 17-19?
Hur upplevde du mässminglet som arrangerades fredag och lördag mellan kl. 17-19?
Hur upplevde du/ni marknadsföringen (Facebook, LinkedIn, Dagens Industri, nyhetsbrev, Skärgårdsradion, pressmeddelande) av Work Boat Mässan 2022 innan start?
Hur upplevde du hemsidan workboatmassan.se innan mässan?
Hur upplevde du Skärgårdsradions närvaro på mässan?
Hur upplevde du intervjuerna som Tom Bertling och Team Marin genomförde under mässan?
Hur upplevde du/ni Wasahamnen som plats för Work Boat Mässan?
Var 15–18 september en bra tid på året att genomföra Work Boat Mässan 2022?
Är det bättre att genomföra Work Boat Mässan under april, maj eller juni 2023?
Var torsdag-söndag bra dagar för att genomföra Work Boat Mässan?
Är onsdag-lördag ett bättre alternativ för att genomföra Work Boat Mässan?
Var det rätt publik/besökare på Work Boat Mässan?
Kommer du att rekommendera Work Boat Mässan till samarbetspartners och andra företag?
Kommer du delta i Work Boat Mässan 2023?

Stort tack för din medverkan!

bottom of page