top of page
Integritet och skydd av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och skyddar dig och dina uppgifter på flera sätt. Här kan du läsa Team Marin Stockholm AB:s integritetspolicy för Work Boat Mässan.

Team Marin Stockholm AB, nedan kallad Team Marin respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, branschregler och etiska normer. Vårt arbete är anpassat till GDPR, General Data Protection Regulation, EU-förordning nr 2016/679 (Dataskyddsförordningen), som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. 

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsansvarig är Arkipe Stockholm AB, organisationsnummer 559254–3135, Österskärsvägen 10A, 184 53 Åkersberga. Personuppgiftsbiträde är Team Marin Stockholm AB, organisationsnummer 559124–3448

 

Insamling och behandling av personuppgifter
Team Marin samlar in personuppgifter direkt från dig som utställare eller besökare. Genom Team Marins digitala kanaler erbjuder vi dig att registrera dig till våra mässor och andra event. När du registrerar dig som utställare lämnar du uppgifter om bland annat namn, e-postadress, företagsuppgifter. Som besökare på mässan lämnar du uppgifter och personnamn och e-postadress samt eventuellt företagsnamn. För att vi ska kunna förbereda ditt besök och anpassa vår kommunikation och erbjudanden till dig kan vi även komma att spara vissa uppgifter. Det kan till exempel handla om framtida mässor du vill besöka eller produkter du är intresserad av.

 

Varje behandling av personuppgifter motiveras av en eller flera av följande rättsliga grunder: Fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, samtycke, berättigat intresse, dokumentera/utveckla vår verksamhet eller förhindra och förbygga brottslig verksamhet. Fullgörande av avtal kan till exempel handla om att Team Marin måste ha vissa personuppgifter vid bokning av besök eller deltagande i mässa. Fullgörande av rättslig förpliktelse kan vara personuppgifter vi måste ha för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt bokföringslagen. Berättigat intresse är det intresse vi anser oss ha som företag av att marknadsföra våra arrangemang till dig som är yrkesverksam inom den aktuella branschen. Vid marknadsföringsutskick via e-post kan du tacka nej till fler utskick genom att antingen meddela oss via adress nedan eller använda den avregistreringslänk som finns i utskicket.

 

Skydd för personuppgifter och lagringstid
Team Marin arbetar ständigt med att upprätthålla och förbättra skyddsåtgärder för personuppgifter. Sådant skydd kan till exempel bestå av fysiskt skydd (tillgång till IT-system, byggnader etcetera), skydd mot dataintrång och virusattacker och skydd för tillgänglighet, till exempel att endast behöriga personer kan arbeta med de personuppgifter vi lagrar. Som en del av vårt säkerhetsarbete uppdaterar och rensar vi databasen regelbundet, till exempel genom att ta bort e-postadresser som studsar eller returer på utskick vi gjort med post. Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Lagringstider för personuppgifter varierar beroende av vilket förhållande du har till Team Marin, om du till exempel är utställare eller besökare och vilken slags kommunikation som avses. Sådan kommunikation kan till exempel vara nyhetsbrev med information till utställare eller marknadsföring och upplysningar till besökare. Lagringstiderna är också beroende på vilken mässa eller event uppgifterna avses att användas i. Gallring sker löpande i samband med att en mässa avslutas och marknadsföringen för nästa upplaga av den mässan påbörjas. Som längst kan användningen av personuppgifter vara i 8 år. Om du önskar avbryta lagringen av dina personuppgifter i förtid kan du begära detta genom en skriftlig framställan till oss, se adress nedan under ”Dina rättigheter”.

 

Så här använder vi personuppgifter
Team Marin hanterar och använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och kunna förbereda ditt besök, anpassa erbjudanden och information till dig så att du får vår bästa service. Uppgifterna används även för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster och skapa en ännu bättre mötesplats. Dina personuppgifter lagras och används exempelvis för information, nyhetsbrev via e-post, marknadsföring eller marknadsundersökningar om våra mässor och event. Team Marin kan även komma att förmedla uppgifter till vårt närstående företag Arkipe AB som fakturerar utställare. Team Marin överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Team Marin använder inte information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

 

Fotografering och film
Även bilder och filmer som lagras digitalt kan vara personuppgifter. Team Marin arbetar allmänt med bilder och filmer på våra mässor och event. Det är en viktig del av att visa upp vår mötesplats i marknadsföringssyfte. Vi använder bilder och filmer på våra webbsidor, sociala medier och i annat marknadsföringssyfte för Team Marin och våra arrangemang. En mässa eller ett event räknas i allmänhet som en publik plats där allmän fotografering är tillåten. Team Marin har ett berättigat intresse att dokumentera verksamheten med generella foton och filmer, och sådana bilder kan därmed komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas.
Enligt GDPR krävs särskilt samtycke för en personuppgift som är identifierande och där enskilda personer står i fokus. Det innebär att vi behöver ha ditt särskilda samtycke när bilder och filmer tas för att användas eller lagras digitalt, där det klart framgår att det är du på bilden eller filmen. Team Marin arbetar med muntliga tillstånd vid sådan upptagning av bild eller film, och det gör även de uppdragstagare som arbetar med detta på uppdrag för Team Marin. Alla bilder och filmer hanteras ansvarfullt och med respekt för den personliga integriteten.

Dina rättigheter
Team Marin skyddar dina personuppgifter både genom tekniska säkerhetsåtgärder och genom bestämmelser inom vår organisation. Åtkomst till personuppgifter kan endast ske genom lösenordskyddad inloggning av behörig personal för Team Marin med befogenhet för detta. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Team Marin registrerat om dig och få ett utdrag över dessa. Du har rätt att återkalla ett tidigare givet samtycke, om registreringen bygger på samtycke. Det gör du genom att skicka en skriftlig begäran till oss. Vi eftersträvar att alla uppgifter och information som samlas in ska vara korrekta. Du har rätt till rättelse och vi vill gärna att du kontaktar oss så att eventuellt felaktiga uppgifter kan korrigeras eller kompletteras. Du kan när som helst höra av dig till oss och meddela om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. Meddela detta skriftligen. Du kan också välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Avregistrering från viss information gör du genom att klicka på länken för att avregistrera dig i det e-postmeddelande du fått, till exempel ett nyhetsbrev. Om du vill att Team Marin endast ska använda dina personuppgifter för vissa avgränsade syften kan du begära en begräsning av behandlingen. Om du vill att vi ska upphöra med all behandling av dina personuppgifter kan du i vissa fall begära detta. Vi raderar då samtliga uppgifter som kan kopplas till dig.

 

Om du vill ta del av dina uppgifter, önskar rättelse av någon uppgift eller har frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss:
E-post: info@teammarin.se – skriv GDPR i ämnesraden.
Postadress: Team Marin Stockholm AB, Österskärsvägen 10A, 184 53 Åkersberga

 

Om du tycker att vi har gjort fel
Om du tycker att Team Marin behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid med gällande lagstiftning kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten. www.imy.se

bottom of page